Coca-Cola Testébresztő

Velünk megtalálod az egyensúlyt!

Célunk, hogy minél több ember mozoghasson különféle szabadidősport rendezvények alkalmával, többféle sportágat, tevékenységet kipróbálhasson. A pihenőidőd aktív eltöltése hozzájárul saját és családod egészségéhez. Moccanj a testebreszto.hu-val!

Hűségprogram Részvételi feltételek

1. A Coca-Cola Testébresztő Hűség Program

A Coca-Cola Testébresztő Hűség Program (a továbbiakban: Program) alapvetően egy olyan nyilvánosan meghirdetett és minden felhasználó által azonos feltételek mellett igénybe vehető csoportos felhasználó jutalmazási rendszer, amelyben a Programhoz csatlakozó felhasználók (ügyfelek) a Programban résztvevő Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (2330, Dunaharaszti, Némedi út 104.) és Person Magyarország Kft. által kibocsátott hűségpontok révén vesznek részt.

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (2330, Dunaharaszti, Némedi út 104.) (továbbiakban: Megbízó) által megbízott Person Magyarország Kft. (Székhely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1., adószám: 14123221-2-14, a továbbiakban: a „Szervező”) által meghirdetett Coca-Cola Testébresztő Hűség Program lehetővé teszi a felhasználók (ügyfelek) számára, hogy jelen Általános Részvételi Feltételek szerint részt vegyenek a Programban és egyedi azonosítóhoz kötött Coca-Cola Testébresztő Hűség felhasználói legyenek. Az egyéni azonosító, a profilhoz hozzárendelt QR Kód (a továbbiakban kód) segítségével a felhasználó egyrészt Coca-Cola Testébresztő Hűség Pontokat (a továbbiakban: pontok) gyűjthetnek a Szervező által erre feljogosított tevékenységek elvégzésekor (regisztráció, további személyes adatok megadása, a Szervező által megrendezett eseményekről való bejelentkezés, kérdőívek kitöltése, stb.) (a továbbiakban: Pontkibocsátás), másrészt a Szervező által meghatározott – az online pontbeváltást követő soron következő rendezvényeken (a továbbiakban: Pontbeváltás) pontokat válthatnak be, mely pontok beváltása ellenében árukhoz/szóró ajándékokhoz és szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá. A felhasználók a jelen Általános Részvételi Feltételekben szabályozott egyéb tranzakciók végrehajtására is jogosultak.

A felhasználó a pontgyűjtést és a pontok beváltását általa igényelhető plasztik kártyán (Testébresztő kártya) kezelheti.

A hűségprogramban nem vehetnek részt sem a Megbízó, sem a Szervező munkavállalói.

2. Jelentkezés, jelentkezés elfogadása, a kód kibocsátása, ideiglenes kód, plasztik kártya igénylése

2.1. A felhasználók (ügyfelek) a Programba való felvételüket a Regisztrációs Adatlap (a továbbiakban: Adatlap) maradéktalan, a valóságnak megfelelő adatok kitöltésével kérhetik. Az Adatlap kitöltésével az ügyfél kifejezi azt is, hogy az Adatlapon szereplő adatkezelési hozzájárulást az igénylő önkéntesen, előzetes és megfelelő tájékoztatás birtokában megadta.

Az előzetesen generált és az ügyfél részére megszemélyesített Kód aktiválására az Adatlapnak (az igénylésnek) a maradéktalan kitöltése után, legkésőbb 48 órán belül kerül sor. A Szervezőnek nem felróható esetleges késedelem miatt, mindennemű jogi út kizárva. Az IT rendszer és az adatkapcsolat esetén fellépő hiba is a Szervezőnek fel nem róható helyzetnek minősül.

2.2. A Szervező jogosult a regisztrációt elutasítani, amennyiben a felhasználó

• az Adatlapot hiányosan vagy hibásan töltötte ki, vagy

• nem természetes személy (a 2.7. pontban írt eseteket kivéve), vagy

• nem rendelkezik magyarországi értesítési címmel, vagy

• a Programban való részvételét a Szervező szerződésszegés, visszaélés vagy egyéb jogsértés miatt azonnali felmondással már korábban megszűntette.

2.3. A szerződéses jogviszony a felhasználó és a Szervező között a Kód hitelesítésekor (a felhasználó regisztrált email címére egy hitelesítési link érkezik) jön létre.

2.4. A jelen 2. fejezetben foglaltak megfelelően alkalmazandók akkor is, ha a felhasználó a regisztráció iránti igényét webes felületen (www.testebreszto.hu), vagy más, a Szervező által elfogadott módon jelenti be.

Amennyiben az ügyfél a Szervező által megrendezett rendezvényen kíván regisztrálni, akkor a Szervező vagy a Megbízó által felállított standok bármelyikén a rendezvényre való becsekkolással összekötve ideiglenes kódot kap (a továbbiakban: Ideiglenes Kód). Az Ideiglenes Kóddal szerzett pontokat a felhasználó pontfolyószámlájára a Szervező jóváírja, amennyiben a felhasználó 72 órán belül Ideiglenes Kódját a www.testebreszto.hu-n véglegesíti.

A felhasználó az Adatlap kitöltésének véglegesítésével hozzájárul különösen az adatkezeléssel kapcsolatos jognyilatkozat elfogadásához, valamint elismeri azt a tényt, hogy az adatkezeléshez önkéntesen és előzetes megfelelő tájékoztatás birtokában járult hozzá; a Szervező ezt vélelmezi minden olyan nyilatkozat vonatkozásában, amely az Adatlapon egyébként szerepel, vagy a Programban való részvételhez egyébként szükséges.

 2.5. A Szervező nem ellenőrzi, hogy az Adatlapon, vagy egyéb módon közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e; az ebből eredő esetleges visszaélések/igények miatt a Szervezővel szemben minden jogi út kizárva.

2.6. A Kód azonnali pontgyűjtést tesz lehetővé a felhasználó számára. Ideiglenes Kódot csak azok az ügyfelek használhatnak, akik nem rendelkeznek még visszaigazolt Kóddal, vagyis új ügyfelek a Program szempontjából. Az ideiglenes Kódra vonatkozó speciális rendelkezések a következők:

• Az Ideiglenes Kód az első használattól (az első tranzakció dátumától) kezdve 3 (három) napig érvényes, utána automatikusan érvényét veszti és – ha a fenti időpontig az Ideiglenes Kódot használó ügyfél részére végleges Kód nem került megszemélyesítésre – az ideiglenes kód segítségével gyűjtött pontok törlődnek. Ettől a szabálytól a Szervező az ügyfelek számára kedvező módon eltérhet, így különösen meghosszabbíthatja az ideiglenes kód érvényességi idejét, mely tényt a Szervező az ügyfelek számára egyértelműen közölni köteles (így különösen a honlapján vonatkozó közlemény megjelenítésével).

• Az ideiglenes kóddal azonnali pontgyűjtés lehetséges, pontbeváltás, vagy más funkció viszont nem. Pontbeváltást vagy más, az Általános Részvételi Feltételek szerint lehetővé tett felhasználást csak a megszemélyesített, egyedi QR kóddal lehet eszközölni.

• Az igénylő ügyfél az első regisztráció alkalmával köteles kitölteni az Adatlapot. Ideiglenes Kód csak a Szervező által üzemeltetett honlapon (www.testebreszto.hu) regisztrálható, az adatok kitölthetők a Kódon található azonosító megadásával. Egy ideiglenes kódhoz csak egy Adatlap tartozhat; az ideiglenes kódon és a kapcsolódó Adatlapon egyaránt megtalálható egyező azonosítók segítségével tudja a Szervező megszemélyesíteni az igényelt kódot (a felhasználó regisztrált email címére egy hitelesítési link érkezik a központi szerverről).

• Ettől kezdve a pontgyűjtés pontjai az egyedi QR kódhoz tartozó pontfolyószámlán kerülnek jóváírásra.

• Ha a felhasználónak már van érvényes Coca-Cola Testébresztő Hűség Program kódja, és ugyanakkor ideiglenes kódot is elkezdett használni, akkor az igénylése elutasításra kerül, az ideiglenes kóddal gyűjtött pontok elvesznek, mivel minden ügyfélnek csak egy érvényes megszemélyesített kódja lehet.

• Az elveszett ideiglenes kód pótlására, vagy az ideiglenes kód megújítására, illetve újraérvényesítésére vagy letiltására nincs lehetőség.

• Több ideiglenes kódot egy pontfolyószámlához nem lehet rendelni. A pontok egyesítésére ideiglenes kódokkal nincs mód.

• Az esetleges tévedések miatt mindennemű jogi út kizárva.

• Az ideiglenes kódra a jelen Általános Részvételi Feltételekben írtakat, különösen a pontgyűjtő kódokra vonatkozó rendelkezéseket a jelen pontban meghatározott speciális rendelkezések figyelembe vétele mellett megfelelően alkalmazni kell.

2.7. Az a felhasználó, amelyik már rendelkezik érvényes Coca-Cola Testébresztő Hűség Program Kóddal, a program honlapján, a „Kártyaigénylés” gomb megnyomásával kérheti az ingyenes plasztik kártyát, amely a Testébresztő pontok gyűjtésére szolgál. A plasztik kártya tartalmazza a felhasználó nevét, felhasználói azonosítóját és egyedi QR kódját. A pontfolyószámla, adatait hiánytalanul hozzárendeljük a plasztik kártyához és a továbbiakban a plasztik kártyával is rögzíthetik a felhasználók az adott kódhoz kapcsolódó minden eseményt.

2.8. A felhasználó szabadon dönt, hogy kéri-e a plasztik kártyát a pontok gyűjtése céljából vagy azokat továbbra is kinyomtatott vagy letöltött egyedi QR kóddal gyűjti. Ebben az esetben a felhasználó maga gondoskodik a kód kinyomtatásáról vagy lementéséről és arról, hogy az a különböző alkalmakkor a birtokában legyen. Amennyiben a felhasználó plasztik kártyával rendelkezik, az események során azt magával kell hoznia, hogy a pontokat jóvá tudjuk írni.

 

3. A kód pótlása

3.1. Amennyiben a felhasználó elveszíti és/vagy elfelejti az egyedi azonosító kódját, a személyének beazonosítása után a Szervező ismételten megadja neki a kódját. A plasztik kártya elvesztése, megsemmisülése esetén a kártya pótlásának költsége 900 Forint + Áfa.

3.2. A Coca-Cola Testébresztő Hűség Programban a Szervező a pótkártya igénylést a testebreszto@person.hu email címen fogadja. A díj befizetése után legyártatja és a megadott postacímre sima küldeményként postázza.

3.3. A pótkártya átvételéig a felhasználó az általa kinyomtatott/lementett egyedi kóddal gyűjtheti a pontokat.

 

4. A kóddal és a plasztik kártyával történő visszaélés

4.1. Az egyéni kóddal és a plasztik kártyával kapcsolatos esetleges visszaélés kockázatait és következményeit a felhasználó viseli. Az esetleges visszaélések kapcsán a Szervezőt és a Megbízót sem jogi, sem anyagi felelősség nem terheli.

4.2 A Szervező jogosult bármely kód/plasztik kártya elfogadását ideiglenesen felfüggeszteni, a kódot, illetve a pontfolyószámlát, valamint a kártyát zárolni, amennyiben a kóddal vagy a pontfolyószámlával illetve a kártyával való visszaélés alapos gyanúja merül fel. Amennyiben bárminemű jogsértés a felhasználó érdekkörében merül fel a szervező jogosult a felhasználót azonnali hatállyal kizárni.

 

5. A kód és a pontfolyószámla, plasztik kártya használata a Programban való részvétel során

5.1. A kóddal a felhasználó a Szervező (illetve alvállalkozója) által vezetett egyedi pontfolyószámlára gyűjti a pontokat, azaz a pontok mindenkor a pontfolyószámlán kerülnek jóváírásra, illetve onnan kerülnek levonásra az adott tranzakcióknak megfelelően. Amennyiben a kód az egyes tranzakciók végrehajtásakor a központi számítógépes rendszerrel elektronikus kapcsolatot teremt, akkor a kód a pontfolyószámlán lévő pontok erejéig pontbeváltásra, illetve pontgyűjtésre – az Általános Részvételi Feltételek rendelkezéseivel összhangban – felhasználható.

5.2. Amennyiben a felhasználó Testébresztő kártyát igényel, a plasztik kártyával is gyűjtheti a pontfolyószámláján a pontokat.

5.3. Amennyiben Felhasználó törlésre kerül a Szervező az egyéni kódot törli és a kódhoz tartozó pontfolyószámlát megszünteti.

5.4. Egy pontfolyószámlához egyszerre csak egy kód rendelhető és egy plasztik kártya igényelhető.

6. Pontok gyűjtése és beváltása, a pontok egyesítése

6.1. A felhasználó a Coca-Cola Testébresztő Hűség Program során teljesített aktivitásaik és szolgáltatás igénybevételeik {kezdeti regisztráció, bejelentkezés/regisztráció és rendezvényeken való részvétel, kérdőív kitöltés, kutatásban való részvétel, stb.} után kódjukkal a pontfolyószámlára pontokat gyűjthetnek, amelyeket a www.testebreszto.hu oldalon ajándéktárgyakra/szóró ajándékokra válthatnak. A beváltott pontokért választott ajándéktárgyak átvételére a Szervező lehetőséget biztosít, akár a Szervező által megrendezett (ingyenes) eseményeken, akár más módon, melynek részleteiről a felhasználót emailben értesíti, az átvételi pontok listáját ezen felül a Szervező a www.testebreszto.huoldalon megfelelő formában közzéteszi.

6.2. Amennyiben a pontkibocsátás és/vagy –beváltás műszaki okok miatt ideiglenesen az előzetesen meghirdetett feltételektől eltérően történik, úgy a Szervező e tényről a felhasználókat a www.testebreszto.hu oldalon elhelyezett hirdetményen tájékoztatja.

6.3. Amennyiben a pontbeváltási tranzakció a felhasználó érdekkörében felmerült ok miatt hiúsul meg, utólagos pontkibocsátásra vagy –beváltásra nincs mód. A felhasználó érdekkörében felmerült oknak tekinthető, ha a kód le van tiltva, vagy használata fel van függesztve.

6.4. A Szervező a pontkibocsátási és –beváltási tranzakciókat a felhasználó pontfolyószámláján regisztrálja; minden esetben a pontfolyószámlán lévő pontmennyiség az irányadó. A felhasználó minden ponttranzakcióról értesítést (email) kap; azonban ha a visszaigazolásban lévő pontmennyiség az aktuális pontfolyószámla-egyenleg között eltérés van, akkor is a pontfolyószámla egyenlegét kell irányadónak tekinteni.

6.5. A felhasználó elhalálozása esetén az erről szóló értesítésnek a kézhezvételét követő munkanap 10.00 órától a Szervező az érintett kód elfogadását a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti, azaz a kód ideiglenesen tiltólistára kerül. Az ilyen tartalmú valótlan bejelentések vagy hamis iratok miatti esetleges visszaélések miatt a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A kóddal összekapcsolt pontfolyószámlán levő egyenlegről a Szervező a hagyatéki eljáráshoz igazolást bocsát ki az örökösök részére. A jogerős hagyatéki végzés bemutatásakor a Szervező az elhunyt felhasználó kódját végleg letiltja és megsemmisíti, pontfolyószámláját zárolja, valamint az azon nyilvántartott pontegyenleget – amennyiben ilyen létezik, az örökösök pontfolyószámláján a jogerős hagyatéki végzésben foglaltaknak megfelelően jóváírja. Amennyiben valamely örökös kóddal (pontfolyószámlával) nem rendelkezik, és ilyet igényelni sem kíván, úgy a Szervezővel szemben úgy kell tekinteni, hogy az örökös az örökölt pontokra nem tart igényt, és e vonatkozásban a Szervezővel szemben semmilyen igényt sem érvényesíthet.

6.6. A Szervező nem vállalja a kódok vagy a pontok értékesítése, más javakra való elcserélése, azokról más javára történő lemondás, vagy azok elzálogosítása következtében esetlegesen felmerülő igények teljesítését, tekintettel arra, hogy a pontok – a 6.5. pontban meghatározott jogutódlás eseteit kivéve – személyhez kötött kedvezmények igénybevételére jogosítanak.

6.7. A pontegyesítés mellett sem megengedett egy adott tevékenység vagy szolgáltatás kapcsán több felhasználó kódjának egyidejű használatával halmozott pontjóváírást igénybe venni.

6.8. A Szervező egyoldalú, visszavonható döntésével, de minden felhasználó számára azonos módon elérhetően lehetővé teheti, hogy a Program általános feltételeitől eltérő módon is fel lehessen használni a gyűjtött pontokat (pl. jótékonysági célokra, stb.), illetve további kedvezményeket is biztosíthat. Az ezekre vonatkozó pontos feltételrendszereket a Szervező mindenkor a www.testebreszto.huhonlapján teszi közzé, és az ott írt keretek között lehet annak érvényt szerezni.

 

7. Pontok törlése, visszavonása, beváltott pontok visszaadása; a pontok elévülése

7.1. A Szervezőnek jogában áll a már jóváírt pontokat törölni, amennyiben a jóváírást követően kiderül, hogy azokat nem szabályosan nyújtották vagy azokat a felhasználó jogosulatlanul, vagy visszaélés révén szerezte.

7.2. A Szervező jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat a felhasználótól előzetesen írásos értesítés és indoklás mellett visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont pontokat a felhasználó részére a pontfolyószámlán utólagosan jóváírni. A Szervezőnek az előző mondatban foglalt joga illetve kötelezettsége a hiba bekövetkezése napjától számított egy éven belül évül el.

7.3. Amennyiben a felhasználó a kódot legalább 2 (két) évig nem használja úgy, hogy azon – és egyúttal a Szervező/Megbízó számítógépes rendszerén – tranzakció nem kerül regisztrálásra (így a felhasználó a kódhoz rendelt pontfolyószámlán pontot nem gyűjt, illetve a már összegyűjtött pontjait nem váltja be, vagy nem egyesíti), a Szervező jogosult a pontfolyószámlán lévő valamennyi fel nem használt pontot törölni. Az ilyen pontfolyószámlákon lévő pontok törlésére minden évben egyszer, az év utolsó napjának hatályával kerül sor, és a törlést megelőző két éves pontelévülési határidő is ettől a naptól számítandó. A pontok e bekezdés rendelkezéseivel összhangban történt törlésével kapcsolatban a felhasználó a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak.

 

 

8. A Testébresztő plasztik kártya tulajdonjoga

 

A felhasználó által igényelt és postacímére postázott plasztik kártya az egyszerű pontgyűjtést szolgálja. A kártya tulajdonosa a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.  A kártya használata kizárólag a Coca-Cola Testébresztő Program céljait szolgálja, A program bármely okból történő megszűntetése automatikusan a kártya érvényességének megszűnését vonja maga után, ezt követően a kártyabirtokos a Megbízó vagy szervező felé semmilyen követeléssel nem élhet.

 

9. A kódbirtokosok adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme

9.1. A felhasználók által az Adatlapon (vagy egyéb elfogadott úton) megadott adatokat (a továbbiakban: törzsadatok), valamint a kóddal végrehajtott pontműveleteket (a továbbiakban: ponttranzakciók) a Szervező kezeli és dolgozza (dolgoztatja) fel. A pontműveletekkel összefüggő üzleti (szolgáltatásnyújtási) adatokat (a továbbiakban: üzleti tranzakciós adatok) – mint pl. a beváltott termék megnevezése, cikkszáma, mennyisége, értéke, a pontbeváltás időpontja, stb. – a Szervező kezeli és dolgozza (dolgoztatja) fel, de azok a Megbízó tulajdonát képezik.

9.2. A Szervező által megvalósított adatkezelés és –feldolgozás célja (i) a Coca-Cola Testébresztő Hűség Program működtetése; (ii) a felhasználó és a Megbízó, illetve utóbbi szerződéses partnerei közötti kapcsolat koordinálása, illetve (iii) információnyújtás a felhasználók részére a Programról, valamint a Program, és a Szervező által közvetített üzleti lehetőségekről, valamint (iv) közreműködés a pontreklamációs ügyek rendezésében, továbbá (v) a Megbízóval érvényes szerződéssel rendelkező, direkt marketing tevékenységet folytató jogi személyekkel (a továbbiakban: DM-Partnerek) kötött direkt-marketing szerződések teljesítése (egyes törzsadatok továbbítása üzleti lehetőségekről szóló tájékoztatás céljából). A DM-Partnerek által végzett adatkezelés/feldolgozás kizárólag a saját, vagy a DM-Partnerek által ajánlott más üzleti lehetőségek közlését, az erről való tájékoztatást célozza; az ilyen DM-Partnerekkel kötött szerződés minden esetben tartalmazza azt, hogy a DM-Partner köteles a szerződés (vagy az abban foglalt célok) megszűnését követően a részére átadott törzsadatokat megsemmisíteni.

9.3. Az Adatlap kitöltésével és aláírásával (vagy a kódigénylés egyéb, a Szervező által elfogadott módon történő közlésével) illetve a Testébresztő kártya igénylésével a felhasználó önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataira (törzsadataira), illetve a kóddal végrehajtott tranzakcióira vonatkozóan a Szervező és a Megbízóval érvényes szerződéssel rendelkező DM-Partnerek a 10.1-9.4 alpontban leírt adatkezelést és adatfeldolgozást végrehajtsák, illetve az adatok tárolásához és feldolgozásához alvállalkozót vegyenek igénybe. A felhasználó a Adatlap aláírásával (vagy a kódigénylés egyéb, a Szervező által elfogadott módon történő közlésével) hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező az Adatlapon feltűntetett (vagy egyéb módon közölt) törzs-, marketing és ponttranzakciós adatait a Megbízóval direkt-marketing tevékenység folytatására érvényes szerződéssel rendelkező DM-partnerek rendelkezésére bocsássa (adattovábbítást végezzen) annak érdekében, hogy azok üzleti ajánlataikkal közvetlenül megkereshessék, vagy – a Szervező vagy DM-Partnerek esetében – a felhasználók által náluk végrehajtott szolgáltatás-igénybevételek tapasztalatait kiértékelhessék, és ezen kiértékeléseket (üzleti) tevékenységük hatékonyságának javítására fordíthassák.

9.5. A felhasználó jogosult a 9.1-9.3. alpontokban meghatározott adatkezelési illetve adattovábbítási hozzájárulását a Szervezőhöz intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni. Amennyiben a felhasználó az adatkezelési illetve adattovábbítási hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy az lehetetlenné teszi az általa lebonyolított ponttranzakciók begyűjtését, nyilvántartását, elszámolását, vagy egyéb, a Programhoz kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a Programban való részvétel felmondását jelenti a kódbirtokos részéről.

9.6. A felhasználó törzs- és ponttranzakciós adatai – a mindenkor érvényes törvényi előírások betartása mellett – a Megbízó számítástechnikai alvállalkozója székhelyén kerülnek tárolásra és feldolgozásra. Ezek az adatok kizárólag az adatfeldolgozó, a Szervező illetve a Megbízó kijelölt munkatársai részére hozzáférhetőek. Tilos a személyes adatoknak (törzsadatoknak) a Programban részt nem vevő harmadik személyek – kivéve a Megbízó direkt-marketing tevékenység folytatására érvényes szerződéssel rendelkező DM-partnerek – részére történő továbbadása, értékesítése, vagy használatra való átadása.

9.7. A Szervező és a Megbízó a felhasználó adatait kizárólag a Program működésének időtartama alatt tárolhatja, kezelheti, továbbíthatja. A felhasználó adatait a Programban való részvétele, illetve magának a Programnak a megszűnése napjától számított 30 munkanap leteltével a Szervező/Megbízó törölni (töröltetni) köteles.

9.8. A felhasználó kérelmezheti a Szervező tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. A felhasználó kérelmére a Szervező tájékoztatást ad a felhasználónak a Coca-Cola Testébresztő Hűség Programban kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó(k) által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szervező rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szervező helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha:

 a) kezelése jogellenes;

b) a felhasználó kéri;

c) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Szervező zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Szervező megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a kódbirtokost, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a kódbirtokos jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szervező a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 munkanapon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szervező tájékoztatja a felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A felhasználót tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező felhasználót írásban tájékoztatja. Ha a Szervező az érintett felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett felhasználó a Szervezőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szervező a fentiek szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Bíróság (a továbbiakban együtt: megyei bíróság) hatáskörébe tartozik. A per - az érintett felhasználó választása szerint - az érintett felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

9.9 A Szervező adatvédelmi nyilvántartási száma:. NAIH-64581/2013.

9.10. A Megbízó adatvédelmi nyilvántartási száma:. NAIH-64960/2013.

10. Felelősség, szavatosság

10.1. A Szervező a felhasználókkal szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén. A Szervező a kódok esetleges téves letiltásáért, illetve a számlák téves zárolásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetében felel.

10.2. Sem a Szervező, sem a Megbízó nem felelnek a pontgyűjtő kódokkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a belépési adatok elvesztése, ellopása, megsemmisülése, jogosulatlan felhasználása (pl. jogosulatlan belépés) következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok a Szervező vagy szerződött partnerei (illetve azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

10.3. A Szervező a pontok jogosultatlan beváltásával kapcsolatos felelőssége arra korlátozódik, hogy a Szervezőnek felróható okból kifolyólag beváltott pontokat a Szervező az érintett felhasználónak ismételten jóváírja.

A Szervező kártérítési felelősségének korlátozása a szerződésszegésért való felelősség tekintetében a Ptk. 314. § (2) bekezdésén – illetve, amennyiben a jogszabályhely megváltozna, az ennek helyébe lépő rendelkezésen – alapul és arra tekintettel érvényes, hogy a Program által kínált lehetőség díjmentes, és alapvetően – a vonatkozó szabályokra figyelemmel – a felhasználók részére ténylegesen (de nem pénzben) realizálható vagyoni előnyt jelent.

10.4. Sem a Szervező, sem a Megbízó nem felelnek a felhasználókat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő.

10.5. A regisztrációs folyamatban nem vehetnek részt sem a Megbízó, sem a Szervező munkavállalói.

11. Reklamáció-ügyintézés, tájékoztatás

11.1. Amennyiben a felhasználónak a Programmal kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérése van, a Szervező (vagy alvállalkozója) ügyfélszolgálatát kell írásban (email) megkeresnie.

11.2. Amennyiben a felhasználó reklamációjának vagy egyéb kérésének, bejelentésének elintézéséhez szükséges adatok nem állnak a Szervező (vagy alvállalkozója) rendelkezésére, vagy a kapott felvilágosítással a felhasználó nem elégedett, vagy az ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, vagy nem kizárólag a Szervezőt érinti a döntés, úgy az adott reklamációs panasz, illetve kérés vagy bejelentés rögzítésre kerül, és a Szervező (vagy alvállalkozója) az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb idő (de nem több mint 30 munkanap) alatt kivizsgálja az esetet.

11.3. Amennyiben a reklamáció valamely alvállalkozó magatartásával kapcsolatos (pl. az előzetes közzétettől eltérő mennyiségű pont kibocsátása vagy beváltása a rendezvényeken), úgy a felhasználó rögtön az adott alvállalkozó standjánál megteheti reklamációját. Amennyiben a reklamáció a helyszínen nem nyer a felhasználó megelégedésére elintézést, úgy jogosult a Szervező ügyfélszolgálatán is panaszt tenni.

12. A szerződés felmondása, a kódhasználat felfüggesztése

141. A Szervező jogosult a felhasználónak a Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a kódját érvényteleníteni és tiltólistára helyezni, a pontfolyószámlát zárolni,  amennyiben a felhasználó neki felróható okból hamis adatokat közöl a Szervezővel, vagy a kóddal való visszaélést, vagy a kódszerződés megszegését, illetve egyéb jogsértését elismerte, illetve az egyértelműen bizonyítást nyert, vagy a felhasználó cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő (felhasználók, Megbízó) jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza, és ezen magatartásának a Szervező írásos felszólítását követően sem vet véget.

12.2. A fenti esetekben a Szervező és Megbízó véglegesen mentesülnek a felhasználónak a felmondás időpontjában meglevő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól, továbbá követelhetik a jogosulatlanul szerzett és/vagy beváltott pontok miatti káruk teljes megtérítését mindazon személyektől, akik a károkozásban tevőlegesen részt vettek, illetve azt szándékosan vagy gondatlan eljárásukkal elősegítették.

12.3. A felhasználónak jogában áll a Programban való részvételét bármikor rendes felmondással azonnali hatállyal írásban megszűntetni. A felmondás a Szervező ügyfélszolgálatára való érkeztetéssel hatályosul, és még ezen a napon a Szervező intézkedik a kód letiltásáról – a fenti 5.1. pontban szabályozott mechanizmusnak megfelelően -, valamint az ügyfél adatainak megfelelő törléséről. A felmondás hatályosulásáig be nem váltott pontok elvesznek.

12.4. A Szervező jogosult a kódot a felhasználó és a Szervező közötti szerződéses jogviszony megszűnése napjával érvényteleníteni, és tiltólistára helyezni, a pontfolyószámláját zárolni.

12.5. A Szervező jogosult egy adott kód elfogadását, illetve a kódhoz tartozó felhasználó részvételét a Programban felfüggeszteni, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a kóddal (pontfolyószámlával) kapcsolatban bárminemű visszaélés, szerződésszegés vagy egyéb jogsértés történt, függetlenül attól, hogy abban a felhasználó vétkes volt-e vagy sem. A kódelfogadás illetve a részvétel felfüggesztésének időtartama nem haladhatja meg a felfüggesztésre okot adó esemény alapos kivizsgálásához ésszerűen szükséges időt, de legfeljebb 30 napot.

13. A program módosítása és befejezése

13.1. Tekintettel arra, hogy a Program keretében a Szervező illetve a Megbízó a felhasználók részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújtanak kedvezményt, a Szervező jogosult a Program jellemzőit, feltételrendszerét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a felhasználók megszerzett jogait nem érintheti. Ha a jelen Általános Részvételi Feltételek másként nem rendelkeznek, a módosításról szóló értesítés (i) a Szervező honlapján (ii) és / vagy a Megbízó honlapján történő közzétételével történik. A módosítás hatályba lépésére mindenkor ésszerű határidőt, de legalább 15 napot kell hagyni. A Program módosításának hatályba lépése után közölt felmondásra (13.3. pont) már a módosított Program-szabályok az irányadók. A módosítás miatt kilépő felhasználók a Szervezővel szemben – a meglevő pontjaik beváltásán túlmenően – semmilyen igényt nem támaszthatnak.

13.2. A Szervező jogosult a Coca-Cola Testébresztő Hűség Programot a felhasználók előzetes értesítése mellett bármikor befejezni. Az értesítés a (i) Szervező honlapján, és/vagy (ii) és /vagy a Megbízó honlapján történik. Az értesítés megjelenését követő naptól kezdve a pontok kibocsátása megszűnik és a Program befejezéséig hátralevő időben már csak a pontok beváltására van mód. A Program megszűnése napjáig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik.

14. Díjak

14.1. A felhasználó belépése a Programba díjmentes és nem jelent semminemű kötelezettségvállalást.

14.2.A Szervező egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos díjfizetés módját elektronikus formában közli.

14.3. A díjtételek módosítását elfogadni nem óhajtó felhasználók a Hirdetmény megjelenése és az új díjszabás hatályba lépése közti időtartam alatt pontjaikat beválthatják és az új díjszabás életbe lépése napjával a Programban való részvételüket felmondhatják. A díjszabás módosítása miatt kilépő felhasználók a Szervezővel szemben –a meglevő pontjaik beváltásán túlmenően – semmilyen igényt nem támaszthatnak.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. A pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a felhasználókat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként a Szervezőt/Megbízót jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a kódbirtokosokra.

15.2. A felhasználók tájékoztatása a Program egyéb, a felhasználókat érintő kérdéseiről a Szervező honlapján, továbbá a Megbízó honlapján elhelyezett hirdetmények útján történik.

15.3. A kód a Szervező tulajdonát képezi, a plasztik kártya a Megbízó tulajdonát képezi.

15.4. A pontokat nem lehet készpénzre vagy devizára átváltani. A törölt, érvénytelenné vált, elévült, vagy egyéb okból be nem váltott pontok után azok pénzben kifejezett értéke vagy kártérítése vagy egyéb ellenszolgáltatás nem igényelhető.

15.5. A Szervező a kódot, valamint a felhasználónak szóló valamennyi iratot és értesítést mindig az általa ismert legutolsó (változás-bejelentésig az Adatigénylő vagy más, a Szervező által elfogadott módon megadott) elektronikus értesítési címre küldi. A Szervező a külön a honlapon közölt kérelemre elkészített plasztik kártyát a felhasználó postacímére küldi, amennyiben a felhasználó az adatlapon csak lakcímet adott meg, a Szervező ezt tekinti postacímnek is.

Címváltozás vagy az Adatigénylő feltüntetett személyi adatokban bekövetkezett egyéb változás esetén a felhasználó köteles a Szervezőt haladéktalanul tájékoztatni. Az elavult, megváltozott adatok miatt okozott problémákért a Szervezőt felelősség nem terheli.

15.6. A felhasználók írásbeli értesítéseiket az alábbi címre kötelesek elküldeni:

Coca-Cola Magyarország

2330, Dunaharaszti, Némedi út 104

Email cím: cocacola.vevoszolgalat@cchellenic.com

15.7. A jelen Általános Részvételi Feltételek ellenkező rendelkezései híján  a napokban megállapított határidő alatt naptári napot, a hónapokban megállapított időtartam alatt naptári hónapot kell érteni. Amennyiben a jelen Általános Részvételi Feltételekből, vagy a szövegkörnyezetből más nem következik, úgy az email útján közölt kommunikáció a Felek egymás közötti viszonyában írásbeli kommunikációnak minősül.

15.8. A Coca-Cola Testébresztő Hűség Program, valamint jelen Általános Részvételi Feltételek a magyar jog hatálya alá esnek.

 

2014.03.21.

 

Tedd meg az első lépést az egészséges életmódért! Olvasd szakértőink tanácsait és mozogj rendszeresen velünk, hogy megszerezd a Coca-Cola Testébresztő ajándékokat!
Regisztrálj most!
CC
Coca-Cola Testébresztő kártyaigénylés 2016
 
A weboldal cookie-kat (sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások
nyújtásában. A weboldal további használatával jóváhagyod a cookie-k használatát.
Rendben
Tudj meg többet